Procedura zmiany danych Abonenta dotyczy następujących danych: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail

Formularz powinien być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: cesje@consultingservice.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85.
Dokumenty mogą zostać przesłane przez Partnera CSP lub bezpośrednio przez Abonenta.

W celu dokonania zmiany danych, Abonent powinien wypełnić formularz Zmiana danych Abonenta, dostępny w zakładce Formularze.