Odnowienie do dnia

Odnowienie do dnia

Usługa pozwala na odnowienie domen polskich na dowolną liczbę dni, jednakże nie mniej niż 30, ale nie więcej niż rok (np. 33 dni, 100 dni, 253 dni).  Faktura proforma dostępna jest po wystawieniu w Panelu Abonenckim sekcji Faktury > Proforma nieopłacone.

Usługa ta pozwala na wyrównywanie okresów abonamentowych dla zakupionych domen i otrzymywanie faktury za usługi odnowienia tychże domen w jednym terminie.

Opcja na domenę

Opcja na domenę

Usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona.
Dotyczy tylko domen polskich, zakładana jest na okres 3 lat.
Po zrealizowaniu opcji usługa rejestracji domeny jest płatna wg obowiązującego Cennika.